Skip to Content

HOME PAGE 1 category

کارگاه‌های آموزشی

با هدف ارتقاء و بهبود زبان فرانسۀ شما با شیوه‌های مهیج و متنوع و همچنین در جهت پاسخ به نیازهای خاص‌تر آن دسته از زبان‌آموزانی که قصد تعمق و تحقیق در زمینه‌های بخصوص را دارند، مرکز زبان فرانسۀ‌ تهران آمادۀ‌ ارائۀ‌ طیف گسترده‌ای از انواع کارگاه‌های آموزشی به شماست.

کارگاه‌های گوناگونی بر پایۀ‌ موضوعات مختلفی چون مکالمه، نقاشی، تئاتر، پردازش داده‌ها (انفورماتیک) و همچنین کارگاه‌های زبان حقوقی و کارگاه‌های آشنایی با مهاجرت به کبک و آماده‌سازی در این زمینه.