Skip to Content

HOME PAGE 1 category

کامپوس فرانس

واحد کامپوس فرانس ایران، مرکز مراجعهٔ تمام دانشجویان ایرانی و خارجی مقیم ایران است که قصد ادامهٔ تحصیل در مراکز آموزش عالی فرانسه را دارند.

این واحد همچنین پذیرای دانشجویانی که قصد گذراندن دوره‌های کارورزی و یا دوره‌های آموزش زبان FLE در فرانسه را دارند، نیز می‌باشد.

واحد کامپوس فرانس آمادهٔ ارایهٔ انواع مشاوره و راهنمایی برای آشنایی هرچه بیشتر و بهتر متقاضیان با سیستم و مراکز آموزش عالی فرانسه و همچنین شیوهٔ درست و کامل پر کردن پروندهٔ الکترونیکی «تحصیل در فرانسه» می‌باشد.

متقاضیان همچنین می‌توانند از مساعدت واحد کامپوس فرانس در گرفتن وقت ملاقات برای اخذ روادید بلندمدت تحصیلی نیز، برخوردار شوند.