Skip to Content

HOME PAGE 1 category

زمان‌بندی

برای آگاهی از تاریخ برگزاری جلسات عمومی اطلاع‌رسانی به این صفحه بروید.

برای آگاهی از دیگر خدمات ارائه شده توسط کامپوس فرانس، می‌توانید با مرکز زبان فرانسهٔ تهران در ارتباط باشید:

  • تلفن: روز‌های یک‌شنبه تا پنج‌شنبه، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ با شماره‌های ‌ ۴۰/۴۱/۴۳/۴۴ ۵۰ ۷۰ ۶۶

  • ایمیل: campusfrance@clf-teh.org

  • تلگرام: telegram.me/campusfranceiran و یا کانال campusfranceiran@

  • سایت: www.iran.campusfrance.org