Skip to Content

HOME PAGE 1 category

زمان‌بندی

 

TCF TP

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۲۴ دی ۱۳۹۷ ۱۳ و ۱۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ و ۲۸ آذر ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۴ و ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۲ و ۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ۲۲ و ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ۷ و ۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۷
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۳ و ۴ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۷
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۶
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۲۰ و ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت و ۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ ۴ و ۵ تیر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳

 

TCF DAP

تاریخ‌های آزمون به زودی اعلام می‌شود.

 

TCF Québec

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳
۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۰ و ۲۱ آذر ۱۳۹۷
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹، ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۷
ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۷
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳

 

TCF Canada

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۳ تیر ۱۳۹۸ ۴، ۵ و ۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳

 

نکته مهم: آزمون‌های TCF زین پس به طور کامل رایانه‌محور بوده و علاوه بر زمان‌بندی‌های ارائه شده در جداول بالا، با تقاضای داوطلبان، احتمال برگزاری آزمون‌های فوق برنامه نیز وجود دارد.

این آزمون‌های فوق برنامه در صورت تصویب شدن، در قسمت اخبار سایت آگهی می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر با بخش TCF مرکز در ارتباط باشید: tcf@clf-teh.org